ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω - Προσλήψεις

31 March 2022 Author :  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας) ανακοίνωσε την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ: 9ΠΧ3ΟΞΓΥ-ΧΚΦ)

στις ειδικότητες:

«ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ΄ (D) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου» 13 άτομα, «ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων» 3 άτομα,

«ΔΕ Ελεγκτών» 3 άτομα,

«ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Κινήσεως – Σταθμάρχες», 1 άτομο.

Οι σχετικές ανακοινώσεις και το έντυπο αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ

2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως , Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας :2242022044).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 01/4/2022 έως και 11/4/2022.

 

Γραφείο Τύπου

435 Views
AigaioTV
Login to post comments
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…