Συνελήφθησαν  από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κω,

«Θα ανοίξουμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις μας και τους εργαζόμενους μας, παρά την σωρεία των λαθών που γίνονται και από την ηγεσία του Υπουργείου,

Στην Κω θα βρεθεί στις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής 28 Ιουνίου, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, για να επισκεφθεί το αεροδρόμιο της Κω ''ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ'', έτσι ώστε να συντονίσει τις προετοιμασίες που ήδη γίνονται με αφορμή τις πτήσεις εξωτερικού που ξεκινούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο πλαίσιο της επανέναρξης του τουρισμού.

Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (Διαύγεια : ΑΔΑ 6ΚΔΚ465ΧΘΟ-ΖΔΕ) η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων και επικουρικών) προς μίσθωση, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων Covid – 19.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το Υπουργείο Τουρισμού πρόκειται να μισθώσει κύρια ή βοηθητικά τουριστικά καταλύματα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των τουριστικών καταλυμάτων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, θα πρέπει οι ασκούντες την εκμετάλλευσή των καταλυμάτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Το κόστος αποζημίωσης για τα καταλύματα που θα μισθωθούν, υπολογίζεται ανά δωμάτιο στα 30 ευρώ την ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και 10 ευρώ την ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι μέχρι μεθαύριο 18/6/2020

Στην πρόσκληση, συμπεριελήφθη και διάταξη για τη δυνατότητα οι τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ. οικ. 23102/477 /13.06.2020 απόφαση (ΦΕΚ/Β/2268), τα κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020 και ειδικότερα τις χρονικές περιόδους που δεν υπάρχουν καθόλου διαμένοντες σε αυτά. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω αποζημίωση θα πρέπει να αποστείλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς (από έναρξη της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2020 και από 1ης Σεπτεμβρίου 2020 έως τη λήξη της σύμβασης) στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ ή ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19

Το Υπουργείο Τουρισμού πρόκειται να μισθώσει κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.

Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων, καλούνται οι ασκούντες την εκμετάλλευσή τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

 1. Προϋποθέσεις: Κατά προτεραιότητα προκρίνονται τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ΕΕΔΔ) που διαθέτουν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο ή κυλικείο για την παροχή πρόχειρου γεύματος). Τα εν λόγω καταλύματα θα πρέπει να λειτουργούν πληρώντας όλες τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κ.υ.ε. ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών). Διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα λειτουργίας τους (π.χ. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr), θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διάθεσής τους για τους σκοπούς διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων του ιού COVID-19.

Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) που λειτουργούν εντός αυτών των τουριστικών καταλυμάτων θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες στο κατάλυμα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο κατά την παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη διανομή του σε δίσκους που θα τοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε δωματίου. Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια/κυλικεία/σνακ μπαρ) θα λειτουργούν μόνο ως παρασκευαστήρια γευμάτων.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των επιλεγέντων τουριστικών καταλυμάτων. Προς τούτο, ο φορέας εκμετάλλευσης του οποίου το κατάλυμα θα μισθωθεί για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η παρούσα υποχρεούται να υποβάλει στην πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr διακοπή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 7888/2017 κ.υ.α. (Β’ 1654). Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, η εκδούσα αρχή (οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) θα προβαίνει στην αναστολή ισχύος της καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία θα δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 1. Γεωγραφικά κριτήρια: Σε όλη την επικράτεια

Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρηματίες η επιλογή των τουριστικών καταλυμάτων θα γίνει με βάση τη χρονική προτεραιότητα της αίτησης, τη δυναμικότητα των καταλυμάτων, τις ανάγκες κάθε περιοχής, τη βέλτιστη αντιμετώπιση των πιθανών κρουσμάτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και με γνώμονα τα κριτήρια των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε Περιφέρειες που εμφανίζουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, όπως αυξημένη τουριστική κίνηση.

 1. Κόστος Αποζημίωσης: Το κόστος αποζημίωσης για τα καταλύματα που μισθώνονται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 αναλαμβάνει το Υπουργείο Τουρισμού και υπολογίζεται ανά δωμάτιο διαμορφούμενο σε 30 ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και 10 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά.

Διευκρινίζεται ότι με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ. οικ. 23102/477 /13.06.2020 απόφαση (ΦΕΚ/Β/2268), τα κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020 και ειδικότερα τις χρονικές περιόδους που δεν υπάρχουν καθόλου διαμένοντες σε αυτά.

Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω αποζημίωση θα πρέπει να αποστείλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς (από έναρξη της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2020 και από 1ης Σεπτεμβρίου 2020 έως τη λήξη της Σύμβασης) στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:

α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α. (συνοδευόμενο από βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας για την ορθή τιμολόγηση).

β. Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.

γ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.

δ. Πιστοποιητικό περί μη λύσης.

ε. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

στ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης - εκχώρησης.

Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

 1. Κατάσταση τουριστικών καταλυμάτων: τα κτίρια των τουριστικών καταλυμάτων πρέπει να είναι απολύτως έτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης.

Χαρακτηριστικά τουριστικών καταλυμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19:

 1. Βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες (π.χ. ασθενοφόρο).
 2. Τηρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζει η τουριστική νομοθεσία ανά κατηγορία καταλύματος και κατάταξης σε κλειδιά (ή άνευ κλειδιών) ή αστέρια.
 • Η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή.

 

Απαιτήσεις για τον χώρο της καραντίνας

 1. Τα δωμάτια φιλοξενίας των ατόμων σε καραντίνα πρέπει να έχουν φυσικό επαρκή αερισμό. Εάν δεν είναι εφικτός ο φυσικός αερισμός, θα πρέπει ο τεχνητός αερισμός να παρέχει 100% φρέσκο αέρα χωρίς ανακύκλωση.
 2. Κάθε άτομο θα πρέπει να διαμένει σε ξεχωριστό δωμάτιο με εσωτερική ατομική τουαλέτα εξοπλισμένη με υγρό σαπούνι και νερό.
 • Εάν δεν είναι δυνατόν τα άτομα της ίδιας οικογένειας να τεθούν σε καραντίνα σε ξεχωριστά δωμάτια, τότε θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κρεβατιών απόσταση 1 μέτρου. Τα άτομα σε καραντίνα θα πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον 1 μέτρου απόσταση μεταξύ τους κάθε στιγμή.

Μέτρα υγιεινής

 1. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται καθημερινά (με διάλυμα 1 μέρος οικιακής χλωρίνης και 99 μέρη νερού ή αιθανόλης 70%). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια όπως τα κομοδίνα, τα κεφαλάρια των κρεβατιών και την υπόλοιπη επίπλωση των δωματίων, τις τουαλέτες, τους νιπτήρες, τα πόμολα κ.τ.λ.
 2. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκονται άτομα σε καραντίνα θα πρέπει να φορά γάντια μίας χρήσης και χειρουργική μάσκα και να εφαρμόζει υγιεινή των χεριών μετά από την απόρριψή τους.
 • Τα κλινοσκεπάσματα και ο ρουχισμός θα πρέπει να συλλέγεται σε πλαστικές σακούλες και στη συνέχεια να πλένεται με απορρυπαντικό και νερό σε θερμοκρασία 60–90 °C και να στεγνώνουν πλήρως.
 1. Τα απορρίμματα θα πρέπει να συλλέγονται σε πλαστικές σακούλες και να απορρίπτονται σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων.
 2. Τα άτομα που μεταφέρουν τα τρόφιμα θα πρέπει να φορούν χειρουργική μάσκα και γάντια και να αφήνουν το δίσκο με το παρασκευασθέν φαγητό έξω από την πόρτα του δωματίου.
 3. Εάν δεν χρησιμοποιούνται πιάτα και μαχαιροπίρουνα μίας χρήσης, τότε θα πρέπει μετά από την κατανάλωση του γεύματος ο δίσκος και τα πιάτα να μεταφέρονται σε σακούλα στον χώρο πλύσης σκευών και στη συνέχεια να πλένονται και να απολυμαίνονται στους 77 °C ή περισσότερο για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή στους 82 °C ή με διάλυμα χλωρίου περιεκτικότητας 200 ppm.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στο τουριστικό κατάλυμα επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων:

 • σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών
 • χαρτομάντηλα
 • απλές χειρουργικές μάσκες
 • γάντια μιας χρήσης
 • θερμόμετρα
 • σακούλες απορριμμάτων
 • υγρά καθαρισμού επιφανειών

Αρχείο μελών προσωπικού και όλων των ατόμων σε καραντίνα

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα - όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) -, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

 1. Τήρηση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου. Όλα τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 1881/29.05.2020 κ.υ.α. (Β’ 2084) «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου» και να έχουν προμηθευτεί προς τούτο το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 της ως άνω κ.υ.α. Σήμα Πιστοποίησης “Health First”.
 2. Διάρκεια μίσθωσης: Οι μισθώσεις δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος: 18/6/2020
 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού (http://www.mintour.gov.gr), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία.
 3. Πληροφορίες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-MAIL

Π.Υ.Τ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Ν. Παπανικολάου 1, ΤΚ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΛΙΩΤΗΣ

 

ΤΗΛ.

25310-82879/ 82886

 

ΦΑΞ

25310-70995

 
     

Π.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Τσόχα 7, Τ.Κ. 11521 Αθήνα

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΗΛ.

210- 8707662/3

 

ΦΑΞ

210- 7758631

 
     

Π.Υ.Τ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βύρωνος Καραπαναγιώτη 7, Τ.Κ. 81131 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Εσωτ. 4

 

ΤΗΛ.

22510-42511/3

 

ΦΑΞ

22510- 55286

 
     

Π.Υ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φιλοποίμενος 26, ΤΚ 26221 ΠΑΤΡΑ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΔΕ

 

ΤΗΛ.

2610/620353, 621891

 

ΦΑΞ

2610/620125

 
     

Π.Υ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ζ.Ε.Π., ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

 

ΤΗΛ.

24613/50183, 50294

 

ΦΑΞ

24613/50259

 
     

Π.Υ.Τ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αρχ. Μακαρίου & Παπάγου, ΤΚ 85100 ΡΟΔΟΣ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΤΗΛ.

22410-44336/5 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 22410-44330

 

ΦΑΞ

22410-26955

 
     

Π.Υ.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Δωδώνης 39, ΤΚ 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ          

 

ΤΗΛ.

26510-48866/41868/ 41142

 

ΦΑΞ

26510-49139

 
     

Π.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38334 ΒΟΛΟΣ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

 

ΤΗΛ.

24210-23500/ 24915/ 37417/ 36233

 

ΦΑΞ

24210-24750

 
     

Π.Υ.Τ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 7, ΤΚ 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

 

ΤΗΛ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2661046141 Fax : 2661030298

 

ΦΑΞ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2661037638, 2661037639, 2661037640 εσωτ. 200

     

Π.Υ.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τσιμισκή 136,νέο κτίριο ΧΑΝΘ, ΤΚ 54621 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ

 

ΤΗΛ.

2310-254839/2310-254810 / ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2310-252170

 

ΦΑΞ

2310-251621

 
     

Π.Υ.Τ. ΚΡΗΤΗΣ

Στυλιανού Αλεξίου- Μάρθας Αποσκίτη 16, ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

 

ΤΗΛ.

2810-246106   /390197

 

ΦΑΞ

2810-246105

 
     

Π.Υ.Τ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Φολεγάνδρου 4, ΤΚ 84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟΣ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ

 

ΤΗΛ.

22810-86725/ 82375

 

ΦΑΞ

22810-85275

 
     

Π.Υ.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Εθνικής Αντίστασης 87, ΤΚ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΤΗΛ.

2710-238009/ 221210

 

ΦΑΞ

2710-230287

 
     

Π.Υ.Τ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λεωφόρος Καλυβίων 14, ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ

 

ΤΗΛ.

22310-32289 / 66050/31988

 

ΦΑΞ

22310-66059

 

 

 

Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων, Τμήμα Εποπτείας και Υποστήριξης των Π.Υ.Τ.

Υπουργείο Τουρισμού

ΤΗΛ. 210 3736020, 210 3736396

ΦΑΞ: 210 3736131

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

– Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο θα έχει υποχρέωση έναντι μόνο αυτών των τουριστικών καταλυμάτων που θα επιλεγούν και με τα οποία θα συμβληθεί εν τέλει.

– Από την παρούσα πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

– Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού αποκλειστικά για τον σκοπό της πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν.

– Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστοτόπο του Υπουργείου Τουρισμού και των αρμόδιων φορέων ως έχει.

 

                                                                                                                         Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο  

Μαρία Καραμπέτσου

Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας & Ενημέρωσης του Πολίτη

 

 

 

                                                                                                                   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

Πίνακας Διανομής

Αποδέκτες για Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υπουργού Τουρισμού

- Γραφείο Υφυπουργού Τουρισμού

- Γραφείο Γεν. Γραμματέα

- Γραφείο Υπηρ. Γραμματέως

- Γραφεία Γεν. Δ/νσεων

- Δ/νση Ποιοτικών Προτύπων

Εσωτερική Διανομή

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραμματεία)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ[1]

 

ΘΕΜΑ: “ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19”

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού

 

………………………………………………….

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ……………………………………………………...

ΔΗΜΟΣ: …………………………………………………………………………………..

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………

EMAIL…………………………………………………………………………..

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ……………………………………………………….

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ): ……………………………………………………………………………………...

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΌΣΩΠΟ       ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Α.Φ.Μ.: ……………………………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ……………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ.Τ.Ε. Η’ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: …………………………………

…………………………………………………………………………………………...

ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ: ………………………………………………………..

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:     …………. ΑΣΤΕΡΩΝ       ………….. ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ …………..

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ:

……………………….ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

……………………….ΚΛΙΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Κ.Υ.Ε.: ………...…..……………………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ[2]: …………………………

Παρακαλώ για την υπαγωγή τού υπό την εκμετάλλευσή μου τουριστικού καταλύματος στις διατάξεις του άρθρου……… της υπ’ αρ. ……………….…. κοινής υπουργικής απόφασης.

Ο Αιτών

(Υπογραφή - σφραγίδα)

[1] Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

[2] Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων «καραντίνας» απαγορεύεται και θα πρέπει να υποβληθεί σχετική μεταβολή γνωστοποίησης διακοπής λειτουργίας αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 7888/2016 κ.υ.α.


 

 kosnews24.gr

 
 

Τα πρώτα ξενοδοχεία που αποφάσισαν την επαναλειτουργία τους στην Κω, ανακοίνωσε η TUI, χθες 8 Ιουνίου.

Τα πρώτα ξενοδοχεία που ανακοινώθηκε ότι ανοίγουν την 1η Ιουλίου είναι το TUI Magic Life Marmari Palace και το TUI Suneo Achilleas, ενώ αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να ανακοινωθούν και άλλες ξενοδοχειακές μονάδες.

Η TUI στο σχετικό δελτίο τύπου αναφέρεται στην άρση της ταξιδιωτικής απαγόρευσης στη Γερμανία, την έναρξη των προγραμμάτων της για διακοπές και την παροχή πιστωτικού αξίας 250 ευρώ σε επιλεγμένα πακέτα διακοπών, μέσω της νέας της εκστρατείας.

Η προσφορά θα ισχύει για 200 ξενοδοχεία και club συμπεριλαμβανομένων των brands TUI Blue, TUI Magic Life, TUI Suneo, Robinson, Riu και TUI Kids Club.

 

kosnews24.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Διανομή προϊόντων για τους ωφελούμενους που λαμβάνουν προϊόντα ΤΕΒΑ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) θα διαθέσει η Κοινωνική Σύμπραξη 55ΠΕ ΚΩ με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Κω.
 
Οι διανομές θα γίνονται καθημερινά, από την Τετάρτη 27 έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020,με ώρες διανομής από τις 11:00 έως και τις 14:00, στο χώρο της νέας Αποθήκης ΤΕΒΑ επί της οδού Αρτεμισίας 35.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Δημοτική Σύμβουλο Σταματία Κανταρζή, υπεύθυνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δήμου Κω.
 
Υπεύθυνες της αποθήκης είναι: η κα Ελένη Σκουμάντζου ( τηλέφωνο επικοινωνίας: 2242022443) και η κα Βαρβάρα Κώστογλου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2242021502 και 2242049514).
 
Γραφείο Τύπου

Δειλά- δειλά, θα ξεκινήσει φέτος η σεζόν, ενώ είναι παρά πολύ δύσκολο να δώσουμε ημερομηνία,

63 εργαζόμενους θα προσλάβει ο Δήμος Κω, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας.

Γενική διακοπή ηλεκτροδότησης στο σύμπλεγμα των νησιών Κω, Καλύμνου,

Υπάρχει μείωση όμως η Κως έχει και ελάχιστες αφίξεις

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού καταγράφηκε στην Κω,

Ιδιοκτήτες καταλυμάτων που λειτουργούσαν ενώ δεν βρίσκονταν στη λίστα συνελήφθησαν χθες απο αστυνομικούς σε Κω και Κάλυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kosnews24.gr το Νοσοκομείο της Κω έλαβε χθες βράδυ

Με νέα επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς ζητά το κλείσιμο αεροδρομίου και λιμανιού, προκειμένου να διαφυλαχθεί η Κως από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Η Ένωση Ξενοδόχων Κω από την πρώτη  στιγμή της υγιειονομικής κρίσης δήλωσε παρούσα και σε ετοιμότητα προκειμένου να σταθεί ως αρωγός σε άμεσες ανάγκες που προκύπτουν προς την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. Στην κατεύθυνση αυτή

Στο Γραφείο Δημότη και στον τηλεφωνικό αριθμό 22420 - 21111 μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που φροντίζουν αδέσποτα ζώα,

Δείτε παρακάτω την επιστολή του Επάρχου Κω - Νισύρου κ. Ιωάννη Καμπανή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα , για την αντιμετώπιση πιθανού διασωληνωμένου κρούσματος Covid-19 που χρήζει αεροδιακομιδής.

Page 1 of 5
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…