Πρόσληψη εργαζόμενων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας

29 March 2021 Author :  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω) ανακοίνωσε πρόσληψη εργαζόμενων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας:

  1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ:Ω3ΞΩΟΞΓΥ-ΠΜ6) συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στις ειδικότητες, «ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ΄ (D) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου», «ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων», ΔΕ Ελεγκτών, «ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Κινήσεως – Σταθμάρχες», «ΔΕ Υπευθύνων Προμηθειών», «ΔΕ Αποθηκαρίων», «ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας κτιρίων», «ΥΕ Καθαριστών οχημάτων» και «ΥΕ Νυχτοφυλάκων».
  1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ:ΩΙΨΑΟΞΓΥ-Ω0Β) ενός (01) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στην ειδικότητα «ΔΕ Υπάλληλος Λογιστηρίου».

Οι σχετικές ανακοινώσεις και τα έντυπα αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως, Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας :2242022044).

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 31/3/2021 έως και  9/4/2021.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο τoυ Δήμου Κω (www.kos.gov.gr),

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) .

Γραφείο Τύπου

290 Views
AigaioTV
Login to post comments
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…