Συγκράτηση τιμών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

28 April 2022
Author :  

ΕΡΩΤΗΣΗ

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Συγκράτηση τιμών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων»

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Η αλματώδης αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων προκαλεί τριγμούς στα θεμέλια της ακτοπλοΐας. Κάποιες από τις εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε αύξηση της τιμής του εισιτηρίου κατά 5%, ποσοστό το οποίο δεν καλύπτει το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Για ένα δρομολόγιο, όπως αυτό από Ραφήνα – Τήνο – Μύκονο – Πάρο – Ίο – Σαντορίνη, το κόστος των καυσίμων από 30.000 ευρώ τον περασμένο Οκτώβριο του 2021 έχει εκτοξευθεί στις 72.000 ευρώ.

Η ενεργειακή κρίση, συνεπώς, επηρεάζει και θα επηρεάζει την Επιβατηγό Ναυτιλία περισσότερο απ’οποιονδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας, όπως άλλωστε επισημαίνεται και από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Υπολογίζεται ότι για την κάλυψη του κόστους των καυσίμων δαπανώνται σήμερα περίπου το 40% των καθαρών ναύλων που εισπράττονται , ενώ μόνο για το 2021 υπολογίζεται ότι οι εταιρείες επιβαρύνθηκαν με 130 εκ., λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων κατά 45%.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

  1. Προτίθεστε, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα εκτίναξη των τιμών καυσίμων και κατ΄επέκταση και των ναυτιλιακών καυσίμων, να προβείτε σε μείωση των φόρων των ναυτιλιακών καυσίμων, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων;
  1. Υφίσταταιεν γένει σχεδιασμός συγκράτησης των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κι αν ναι, ποια μέτρα περιλαμβάνει αυτός;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

«Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 4156/23-03-2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα και της υπ' αριθ. πρωτ. 4456/05-04-2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου».

Σε απάντηση των εν θέματι Ερώτησεων και όσον αφορά τα ερωτήματα αρμοδιότητος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 για πρώτη φορά εισήχθη η έννοια της νησιωτικότητας σε συνάρτηση με την εξασφάλιση της εδαφικής συνοχής της χώρας μέσω της παράλληλης ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών και του ακτοπλοϊκού δικτύου γραμμών δημόσιας υπηρεσίας. Συναφώς, σας διαβιβάζεται το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Α/1332/31-3-2022 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο οποίο καταγράφονται, μεταξύ άλλων, υπό εξέλιξη μελέτη για την αναμόρφωση του συστήματος ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών καθώς και νέα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω των οποίων δύναται να χρηματοδοτούνται έργα δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς των λιμενικών υποδομών και των θαλάσσιων ενδομεταφορών.

Επισημαίνεται ότι το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4832/2021 (Α’ 172), εφαρμόζεται και στις ενδονησιωτικές μετακινήσεις.

Τέλος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τις ενδομεταφορές {ν. 2932/2001 – (Α΄ 145)}, εντός του 2021 έχουν εκδοθεί αποφάσεις προκήρυξης αρχικών μειοδοτικών διαγωνισμών, προς εξυπηρέτηση 49 δρομολογιακών γραμμών, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους εξυπηρετούνται ήδη με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Πέραν τούτου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει συνάψει 28 πολυετείς συμβάσεις από προηγούμενα έτη, το μίσθωμα των οποίων αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα

με μαθηματικό τύπο, ο οποίος εξαρτάται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και τη Ρήτρα Καυσίμων των δραστηριοποιούμενων πλοίων.

Ερώτηση Βουλευτή κόμματος «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» κ. Μ. Κόνσολα (Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ αρ. πρωτ. 94/24-03-2022).

Σε απάντηση της ερώτησης του κ. Κόνσολα και ειδικά αναφορικά με τα ερωτήματα 3 & 4 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 επιτεύχθηκε για πρώτη φορά να εισαχθεί η έννοια της νησιωτικότητας σε συνάρτηση με την εξασφάλιση της εδαφικής συνοχής της χώρας, με την παράλληλη ενίσχυση των λιμενικών υποδομών και την ενίσχυση του ακτοπλοϊκού δικτύου γραμμών δημόσιας υπηρεσίας. Παρατίθενται τα σχετικά αποσπάσματα από το κείμενο του ΕΣΠΑ, που αφορούν στο στόχο πολιτικής 3:

«(…) Ειδικά στις λιμενικές μεταφορές θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις διασφάλισης της διασυνδεσιμότητας και της εδαφικής συνοχής των νησιών, σε συνάφεια με την Εθνική Λιμενική Πολιτική».

«(…) Η βασική προτεραιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος μεταφορών προς τα νησιά με έμφαση στη διασύνδεση μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα θέτοντας σε λειτουργία ένα δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών δημόσιας υπηρεσίας με σκοπό την εξασφάλιση σταθερών, διαρκών και αξιόπιστων συνδέσεων για τις άγονες γραμμές σε συνδυασμό με το σύνολο των νησιωτικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα έχουν οι παρεμβάσεις σε επιλεγμένα λιμάνια εντός και εκτός ΔΕΔ-Μ, σύμφωνα με τις ανάγκες επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών/εμπορευματικών μεταφορών, με την παράλληλη εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι παρεμβάσεις θα συνδυαστούν με προώθηση της χρήσης καθαρών καυσίμων, την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση των λιμένων, καθώς και τη λειτουργική διαχείριση των υπηρεσιών τους».

 Με στόχο την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για την ικανοποιητική ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση του συνόλου των νησιωτικών περιοχών της χώρας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών» (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), υλοποιεί μελέτη με τίτλο "Μελέτη Αναμόρφωσης Συστήματος Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών" στο πλαίσιο Ενταγμένης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020», προκειμένου να διατηρηθεί η εδαφική συνέχεια της χώρας και να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για ισότιμη οικονομική ανάπτυξη των νησιών.

Στρατηγικός   στόχος   του   ΥΝΑΝΠ   αποτελεί    η   βελτίωση   της   προσβασιμότητας   σε ενδονησιωτικό και διαπεριφερειακό επίπεδο με την εξασφάλιση σύνδεσης των μικρότερων νησιών με τα μεγαλύτερα νησιά και την ηπειρωτική χώρα που θα επιτρέψει την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής των νησιών και θα τα καταστήσει ελκυστικότερα για τους κατοίκους τους με ότι αυτό συνεπάγεται για την περιφερειακή σύγκλιση και την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο ανασχεδιασμού του Ακτοπλοϊκού Δικτύου το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) επιδιώκει την παροχή κινήτρων για επίτευξη των παραπάνω στόχων στο σύστημα Δημόσιας Θαλάσσιας Συγκοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα το ΥΝΑΝΠ επιδιώκει την εξασφάλιση αξιόπιστης και τακτικής διασύνδεσης των μικρών κυρίως νησιών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου διευκολύνοντας τις ενδονησιωτικές και ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις, και την παροχή κινήτρων για την ανανέωση του στόλου με παράλληλη δρομολόγηση πλοίων με μειωμένους ρύπους.

Τέλος, σημειώνεται ότι με το ν.4770/21 «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4832/21 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου», θεσμοθετούνται ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία (Πρόγραμμα Νέαρχος, Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας, Ειδικό Πρόγραμμα Θεσμικής Ενδυνάμωσης φορέων θαλάσσιας οικονομίας κλπ), μέσω των οποίων δύνανται να χρηματοδοτούνται έργα δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς των λιμενικών υποδομών και των θαλάσσιων ενδομεταφορών.

 

217 Views
AigaioTV
Login to post comments
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…