Print this page

Οι προθεσμίες των αντιρρήσεων ανά περιοχή αρμοδιότητας των Δ/νσεων Δασών

25 February 2021 Author :  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ TOY ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟY ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Οι δασικοί χάρτες, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την ολοκλήρωση του δασολογίου, που επιτάσσεται από το σύνταγμα ήδη από το έτος 1975, επιτέλους βρίσκονται στη διαδικασία ανάρτησής τους για το σύνολο της χώρας μας. Είναι ένα έργο σημαντικό για την καταγραφή και αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας και την απογραφή και προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας. Οι δασικοί χάρτες είναι το αποτέλεσμα της στενής και άριστης συνεργασίας των: Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, Υ.Π.ΕΝ. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι δασικοί χάρτες απεικονίζουν διαχρονικά τα πολύγωνα των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, δηλαδή των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις) και κατά αυτόν τον τρόπο,προσδιορίζεται με σαφήνεια η οριοθέτηση του χώρου, στον οποίο ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτησιών ή επιλύονται ιδιοκτησιακά ζητήματα.

Μέχρι σήμερα, για τη διαπίστωση του χαρακτήρα μίας έκτασης, έπρεπε να ακολουθηθεί η χρονοβόρα διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, με συνέπεια τις καθυστερήσεις σε επενδύσεις και στις συναλλαγές των πολιτών γενικότερα, υπήρχε αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης των καταπατήσεων δημόσιας δασικής γης και των αυθαίρετων οικιστικών επεκτάσεων και ήταν έντονο το φαινόμενο της σκόπιμης καταστροφής δασικών οικοσυστημάτων με εμπρησμούς και λαθραίες εκχερσώσεις. Ακόμη, η θέσπιση χρήσεων γης ήταν προβληματική καθώς δεν ήταν οριοθετημένες οι πάσης φύσεως δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, που αποτελούν περίπου το 65-70% της έκτασης της χώρας.

Το έργο των δασικών χαρτών λοιπόν δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί ως πρόβλημα αλλά ως ένα πρώτο βήμα για την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων, όντας το εργαλείο που θα προστατεύσει τον δασικό πλούτο της χώρας μας και ταυτόχρονα θα την βοηθήσει, μέσω της βιώσιμης αξιοποίησης των φυσικών πόρων, να επιτύχει επιτέλους την πολυπόθητη αειφόρο ανάπτυξη.

Έτσι με την κύρωση των δασικών χαρτών :

 η Πολιτεία πλέον μπορεί να προχωρήσει σε Εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και να δώσει λύση σε προβλήματα που ταλανίζουν την χώρα επί δεκαετίες, όπως η οριοθέτηση των οικισμών, οι παράνομες καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων κ.α.
 θα υπάρξει επίσπευση όλων των διαδικασιών, αφού παρέχεταιστους πολίτες και σε όλους τους δημόσιους φορείς, άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστες, έγκυρες, διαρκώς ενημερωμένες και χωρίς καμία αμφισβήτηση, πληροφορίες για τον χαρακτήρα και την μορφή των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με χρήση μάλιστα αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 Επιτυγχάνεται η πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση όλων των καταπατήσεων και παράνομων αλλαγών στις χρήσεις γης, με συνέπεια την αποτελεσματική πλέον προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες μπορούν να αναζητηθούν στον ισότοπο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και πιο συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο :
http://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες επιδέχονται διορθώσεων και γι’ αυτό το λόγο προβλέπονται αντιρρήσεις κατόπιν καταβολής τέλους αλλά και ατελώς ,καθώς και αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων, διαδικασίες που μπορεί ακολουθήσει όποιος δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό τους.
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιλογή Γεωτεχνικών, και ειδικότερα της ειδικότητας του Δασολόγου, ως Τεχνικών Συμβούλων, αφού κατέχουν την κατάλληλη κατάρτιση, επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία, προκειμένου να υποστηρίξουν εμπεριστατώμενα και με επιστημονικά δεδομένα τις αντιρρήσεις.

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώςκαι το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. ‘Α και Β’ βαθμού, εφόσονέχουν έννομο συμφέρον.

Οι προθεσμίες των αντιρρήσεων ανά περιοχή αρμοδιότητας των Δ/νσεων Δασών ορίζονται ως εξής:

Δ Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται κατά 20 ημέρες.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και στα δασοτεχνικά γραφεία.
Τέλος, τα όποια τοπικά ιδιαίτερα προβλήματα προκύπτουν, παρουσιάζονται στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες που τα εξετάζουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και τα διαβιβάζουν αρμοδίως.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας ξεκίνησε η πραγματοποίηση συναντήσεων εκπροσώπων του παραρτήματος μας με τις Διευθύνσεις Δασών, αρχής γενομένης την Δ/νση Δασών Λέσβου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Δασών της περιοχής αρμοδιότητας του παραρτήματος Αιγαίου.

patmostimes.gr

157 Views
AigaioTV

Latest from  AigaioTV

Login to post comments
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…