AigaioTV

AigaioTV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Live Online Training:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ


Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 (09:30-17:00)

 

Στο Σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορούν να αναβαθμίσουν την εργασία τους, ώστε να αυξήσουν σημαντικά την Παραγωγικότητα τους χρησιμοποιώντας Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

Σεμινάρια | Υπηρεσίες | Στελεχιακό Δυναμικό | Πελάτες 

Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα του Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT της Open AI με 175 δισεκατομμύρια παραμέτρους και την δυνατότητα διαλόγων με τον άνθρωπο σε φυσική γλώσσα, έχουμε την εμφάνιση των BING / COPILOT από την Microsoft, του BARD από την Google, του META AI (Facebook).

Παράλληλα, χιλιάδες νέες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης βγήκαν στο προσκήνιο από start-ups, που επιτελούν εκπληκτικές λειτουργίες, οι οποίες μέχρι πρότινος απαιτούσαν σχεδόν αποκλειστικά ανθρώπινη παρέμβαση.

Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Γραμματεία Διοίκησης και τα Διοικητικά στελέχη μπορούν να βελτιώσουν τις οργανωτικές τους δεξιότητες και την απόδοσή τους, εξελίσσοντας τον ρόλο τους σε στυλοβάτες στην ανάπτυξη των Οργανισμών τους.

Οι επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καταπονούν και φθείρουν τα Στελέχη, καθώς λείπει η πρόκληση και η δημιουργικότητα. Είναι η απαραίτητη «λάντζα» για να ολοκληρώσουμε σημαντικές δράσεις, για τις οποίες όμως απομένει ελάχιστος χρόνος και τα πράγματα γίνονται βιαστικά και ενίοτε όχι με την καλύτερη ποιότητα.

Με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, όλες αυτές οι μονότονες κουραστικές εργασίες υλοποιούνται ταχύτατα και με άριστη ποιότητα, παραχωρώντας στα Στελέχη περισσότερο χρόνο για δημιουργική απασχόληση, βασισμένη σε ποιοτικά και αξιόπιστα δεδομένα. Στόχος κάθε Στελέχους είναι να αφιερώνεται σε δημιουργικά θέματα και όχι με τετριμμένες επαναλήψεις.

Με άλλα λόγια η προσέγγιση μας είναι να αναπτύξουμε τους ανθρώπους μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης και όχι να εκτοπίσουμε τους ανθρώπους.

 • ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

  Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Ενημερωθούν πώς μπορούν να απογειώσουν την παραγωγικότητα και την Ποιότητα τους στους παρακάτω 14 τομείς.
  • Αποκτήσουν μια πολύ καλή εικόνα των νέων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, που ήδη εφαρμόζονται από Επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τον "μύθο" από την πραγματικότητα.
  • Γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε μπορούν να επιλέγουν κάθε φορά το κατάλληλο για την Εταιρεία τους.
  • Μάθουν σωστούς τρόπους επικοινωνίας με τα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την Επιχείρησή τους.
  • Γνωρίσουν διεξοδικά τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις που η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επιφέρει σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν έγκαιρα.
  • Μάθουν τους τρόπους ελέγχου της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να περιοριστούν οι Κίνδυνοι και να αποτελέσει αυτή ένα εξαιρετικό Εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας.
  • Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν προ της διεξαγωγής του σεμιναρίου και εφαρμογές σε άλλους τομείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στους παρακάτω 14.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θα αναπτυχθούν με επί τόπου επίδειξη Εργαλείων και Ασκήσεις πως υλοποιούμε βελτιώσεις στους παρακάτω 14 τομείς:

1. Δημιουργία Chatbots. Τα Εργαλεία Chatbots, μπορούν να παρέχουν γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήματα ρουτίνας. Τεράστιου όγκου υλικό εγγράφων είτε Εκπαίδευσης, είτε πολιτικών, είτε Προσφορών, είτε Νομοκανονιστικών κειμένων, εισάγονται στα Εργαλεία αυτα και λαμβάνουν τα Στελέχη απαντήσεις την ίδια στιγμή με βάση όλα τα υπάρχοντα δεδομένα. Τα Στελέχη μπορούν να αξιολογήσουν τις απαντήσεις, προσθέτοντας νέες πληροφορίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στα δεδομένα, προσαρμόζοντας το Εργαλείο στις αλλαγές, όπως π.χ. νέοι νόμοι ή νέες διατάξεις προστασίας δεδομένων.

2. Βελτίωση Κειμένων: Όταν γράφουμε ένα κείμενο π.χ. σε ξένη γλώσσα, υπάρχουν περιπτώσεις που μη γνωρίζοντας π.χ. τέλεια Αγγλικά ο τρόπος έκφρασης μας είναι μεν κατανοητός, αλλά δεν είναι ικανός να αποτυπώσει ιδιωματισμούς που συνηθίζονται στην επαγγελματική αλληλογραφία. Θέτοντας το κείμενο στα Εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης το μετατρέπει ακαριαία σε ένα καλογραμμένο κείμενο. Στο τέλος ο συγγραφέας του κειμένου κάνει τις αλλαγές του επιθυμητού προσωπικού ύφους και έτσι ο παραλήπτης του κειμένου αποκομίζει την εικόνα Επικοινωνίας υψηλής Ποιότητας.

3. Δημιουργία Περιλήψεων: Λόγω στενότητας χρόνου του CEO των Οργανισμών πολλές φορές ζητείται η δημιουργία περιλήψεων με τα κρίσιμα σημεία ενός εγγράφου. Η Τεχνητή Νοημοσύνη με τα Εργαλεία της δημιουργεί αυτόματα της περιλήψεις Εγγράφων.

4. Διαχείριση Χρόνου και Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων: Εργαλεία όπως η ρομποτική αυτοματοποίηση Διαδικασιών (RPA= Robotic Process Automation) μπορούν να χειριστούν την εισαγωγή δεδομένων, όπως και την ανάλυση τους, βελτιώνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα. Η χρήση Εργαλείων που υποστηρίζονται από AI μπορεί να βελτιώσει δραματικά τις δεξιότητες στη διαχείριση του χρόνου, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την ελαχιστοποίηση των λαθών.

5. Αυτοματοποίηση και εξορθολογισμός της ροής εργασίας: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επίσης να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες εργασίες και να βοηθήσει την εστίαση στα κρίσιμα βήματα της Διεργασίας. Ένα παράδειγμα είναι η Διαδικασία Προσφορών, όπου μπορούμε να την αυτοματοποιήσουμε ώστε στο τέλος να ζητήσουμε από το Στέλεχος που ασχολείται με τις Προσφορές τον έλεγχο και τον εμπλουτισμό σημείων ειδικού βάρους για την συγκεκριμένη Προσφορά με αυτόματη ανάρτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και με δικλείδες ελέγχου στα κρίσιμα σημεία.

6. Διαχείριση βεβαιώσεων και Δικαιολογητικών: Αυτοματοποίηση της χειροκίνητης Διαδικασίας αποστολής εγγράφων με αποτέλεσμα την ταχύτατη διεκπεραίωση αιτημάτων όπως αυτά που κατά καιρούς ζητούνται από Τράπεζες και Δημόσιους Οργανισμούς (Οικονομικές Καταστάσεις, Βεβαιώσεις, Πιστοποιήσεις, Αποτελέσματα Ελέγχων από Φορείς, Φορολογικές Καταστάσεις, Ισολογισμοί).

7. Διαχείριση των emails: Με τα Εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετατρέπονται τα emails σε To Do List και τίθενται προθεσμίες υλοποίησης και καθορισμός προτεραιοτήτων. Η διαφορά με τα κλασσικά Εργαλεία Διαχείρισης είναι ότι αξιολογεί το περιεχόμενο των emails, ώστε να τεθούν σε μορφή To Do List μόνον εκείνα που είναι σημαντικά, εκκαθαρίζοντας ταυτόχρονα την πληθώρα των μη σημαντικών.

8. Μετατροπή Βίντεο και Ηχητικών εγγραφών σε γραπτό λόγο: Πολλές φορές ζητείται τα πρακτικά των Συνεδριάσεων να απομαγνητοφωνούνται να διανέμονται και να υπογράφονται από τους μετέχοντες. Η Διαδικασία αυτή σε κάποιες περιπτώσεις είναι χρονοβόρα, ενώ με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης ελαχιστοποιείται και μπορεί να γίνει και σε πραγματικό χρόνο.

9. Προγραμματισμός Συναντήσεων: Όταν πρόκειται να γίνει συνάντηση με αρκετούς συμμετέχοντες είναι φανερό ότι η Διαδικασία είναι χρονοβόρος γιατί πρέπει να γίνουν αρκετές επικοινωνίες με τους συμμετέχοντες. Με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης ο απαιτούμενος χρόνος ελαχιστοποιείται.

10. Ετοιμασία Εξοδολογίων: Μια απλή αλλά άνευ ενδιαφέροντος Διαδικασία μπορεί να γίνει εύκολα διαχειρίσιμη μέσω Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, μειώνοντας και το χρόνο εξόφλησης τους.

11. Διαχείριση Ταξιδίων: Οι δραστηριότητες Διαχείρισης Εισιτηρίων και Κρατήσεων αυτοματοποιούνται, μειώνοντας τα λάθη.

12. Βελτίωση Εκμάθησης Ξένων γλωσσών: Τα Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης βοηθούν στην εκμάθηση και τη βελτίωση των ξένων γλωσσών.

13. Η Εκπαίδευση του Προσωπικού: Προσαρμοσμένα Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για την προσωποποιημένη και όχι μόνο εκπαίδευση του Προσωπικού.

14. Έρευνα επί διαφόρων Θεμάτων: Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπει γρήγορες και στοχευμένες έρευνες, παρέχοντας αυτόματες περιλήψεις και αναλύσεις όπως π.χ. σε μια έρευνα Αγοράς. Σε περίπτωση μαθηματικών κυρίως δεδομένων υλοποιούνται συσχετίσεις των δεδομένων μεταξύ τους και γενικότερα αναλύσεις του Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος που θα μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε ταχύτερα και ποιοτικότερα τις απαραίτητες δράσεις για την ανταγωνιστικότητα του Οργανισμού μας.

Δείτε περισσότερα
Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά στις 12 Δεκεμβρίου μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο κάνετε κλικ στο παρακάτω link:


Δήλωση Συμμετοχής        

για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6216997. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ζήλη Δημητριάδη.ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 600 Euro 500 ευρώ (έκπτωση 17%) για το online σεμινάριο.

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη συμμετοχή και άνω παρέχεται έκπτωση 20%.

Περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Άνευ επιπλέον κόστους Excel με πάνω από 3.000 Prompts για το ChatGPT σε πάρα πολλούς τομείς ενδιαφέροντος
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Άνευ επιπλέον κόστους για ένα έτος υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο.
ebookΌλα τα σεμινάριά μας, είτε προγραμματισμένα είτε όχι προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά.


Κατάλογο Σεμιναρίων ανά θεματική ενότητα του Ομίλου AQS μπορείτε να δείτε εδώ.
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ενδιαφέροντος εδώ.Εισηγητής Η εταιρεία μας

Δημήτρης Θανασάς, Ph.D (Imperial College, UK) σε Τεχνητή Νοημοσύνη. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, με M.Sc. (UMIST, UK). Κάτοχος του CIM Diploma in Marketing. Ειδικεύεται στο Digital Marketing & Advertising και στο Marketing Automation, μέσα από δική του πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής (1998-2007) ενός μεγάλου Ιδεατού Παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Έχει δουλέψει σε πολυεθνικές όπως: Philips, Cable & Wireless, Telecom, Dynamics, Vodafone, σε Αγγλία και Ελλάδα.

Επόμενα σεμινάρια

Οργάνωση Καθημερινότητας και Προσωπική Ανάπτυξη
23-11-2023

Διαχείριση Αποθεμάτων
30-11-2023

 • Η Advanced Quality Services Ltd.-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με 30ετή παρουσία στην Ελληνική Αγορά, έχει υλοποιήσει πάνω από 4.000 σημαντικά συμβουλευτικά Έργα σε Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις στα οποία έχει εφαρμόσει στην πράξη τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στα σεμινάριά της. Ως εκ τούτου και το υλικό που παρουσιάζεται και δίδεται στα πλαίσια του εκάστοτε σεμιναρίου, είναι απολύτως πρακτικό και περιλαμβάνει εκτός των άλλων και βοηθητικά Εργαλεία πρακτικής εφαρμογής. Έχει εκπαιδεύσει άνω των 60.000 Στελεχών με μια επαναληψιμότητα των Εταιρειών που συμμετέχουν στα σεμινάριά μας της τάξεως του 80%. Ενδεικτικό πελατολόγιo.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η παρούσα επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική για την εταιρεία μας. Πιστεύουμε επίσης ότι με την επικοινωνία αυτή παρέχουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις χρήσιμες πληροφορίες για έγκυρη και ουσιαστική κατάρτιση των στελεχών. Σε περίπτωση όμως που η πληροφόρηση αυτή δεν σας ενδιαφέρει παρακαλούμε απλώς κάντε click στο link που βρίσκεται στο τέλος του μηνύματος.

AQS
Published by Advanced Quality Services Ltd. - Copyright (c) 2023. All rights reserved.
Τυρνάβου και Σαρανταπόρου 1Α, 145 65 Αγ. Στέφανος, ΓΕΜΗ: 1713201000, Τηλ. 210 6216997, Fax 210 6216990, e-mail aqs(at)aqs.gr
www.aqs.gr


Κάντε κλίκ εδώ για να διαγραφείτε από το newsletter μας
Page 4 of 1095

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πορφυρίου 21,
Έως την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, η υποβολή αιτήσεων επιλογής
Δωρεάν εξοπλισμός κομποστοποίησης οικιακών αποβλήτων
Άρθρο του Δημήτρη Μάρδα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Νέες πληροφορίες για το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε νεκρή η 27χρονη
Celebrity Game με Κυρσανίδη, Λαμπρόπουλο, Ράπτη, Μητσόπουλο και
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Εθελοντισμός και αθλητισμός «έτρεξαν και έκαναν
Του Δημήτρη Μάρδα Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ
Χθες, εκδόθηκε ανακοινωθέν τύπου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ο Γιώργος Κασσάρας, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
Δημήτρης Μάρδας Υποψήφιος Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ/ΠΣ.
Παραμονή της ιστορικής επετείου παράδοσης των Δωδεκανήσων από τους
Μετά τις πιέσεις των δημάρχων και των τοπικών κοινωνιών δημοσιεύθηκε
Χρύσα Καραγιάννη Υποψήφια Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Δωδεκανήσου
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) υπ. Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου πρ. Αν.
Αγαπητοί και Αγαπητές, Στο πλαίσιο του έργου water matters που
  Συνεχίζοντας τις περιοδείες της στα ακριτικά νησιά των
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…