Θέμα Φ.Π.Α. των νησιών και καμποτάζ έθεσε ο Ηλίας Καματερός στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 21-06-2018

21 June 2018 Author :  

Σε Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις επενδύσεις της Ε.Ε. στα δίκτυα μεταφορών μετά το 2020, συμμετείχε ο Ηλίας Καματερός, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ευρωβουλευτές της αρμόδιας Επιτροπής και βουλευτές αντίστοιχων Επιτροπών από τα εθνικά Κοινοβούλια, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι συναρμόδιων φορέων, ενώ παρέμβαση πραγματοποίησε και ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων Günther Oettinger.


Ο κ. Καματερός τοποθετήθηκε στην πρώτη ενότητα με θέμα την τρέχουσα κατάσταση των δικτύων μεταφορών και τις μελλοντικές προοπτικές και αναφέρθηκε στην Κοινή Διακήρυξη των κρατών μελών του Σιδηροδρομικού Εμπορευματικού Διαδρόμου «Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου» για την αποτελεσματική βελτίωση στην εξάλειψη των «σημείων συμφόρησης» και τη διευκόλυνση της διεθνούς κυκλοφορίας επί του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου, καθώς και σε μια σειρά δράσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών, οδικών, σιδηροδρομικών, εναέριων και θαλάσσιων, όπως την ανάπτυξη των συστημάτων ψηφιακών μητρώων, την καθιέρωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων.
Επισήμανε τη στρατηγική θέση της χώρας μας ως φυσική πύλη προς την Ευρώπη, διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο, ενεργειακό κόμβο, τουριστικό προορισμό και ναυτιλιακή δύναμη, όπως και την εντατική προσπάθεια και συμβολή της Ελλάδας να αναπτυχθεί ο χώρος των Βαλκανίων ως παγκόσμιος επενδυτικός προορισμός, χώρος ειρήνης, σταθερότητας και ισότιμης συνεργασίας, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από την πρόσφατη συμφωνία της Ελλάδας με την πΓΔΜ.
Ταυτόχρονα ενημέρωσε για το πρόβλημα της ερημοποίησης των νησιών της χώρας μας εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του αυξημένου κόστους μεταφορών και της δυσκολίας στην πρόσβαση βασικών αγαθών, όπως υγεία, παιδεία, δημόσιες υπηρεσίες, σε σχέση με τους κατοίκους της υπόλοιπης Ευρώπης, τονίζοντας ότι οι ενιαίοι κανόνες που απαιτεί η Ε.Ε., όταν εφαρμόζονται οριζόντια, χωρίς να παίρνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, όχι μόνο δε συμβάλλουν στη συνοχή αλλά επεκτείνουν τις ανισότητες. Στο σημείο αυτό, έφερε ως παράδειγμα την απαίτηση της Ε.Ε. να καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε νησιά στην Ελλάδα αλλά και τον κανονισμό «για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικών των κρατών μελών», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2004 και δημιούργησε ή διεύρυνε ολιγοπωλιακές καταστάσεις, επιβαρύνοντας επιπλέον τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα τις προκλήσεις και τις προοπτικές για την περίοδο μετά το 2020 στον τομέα των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών, ο κ. Καματερός ζήτησε κατά την τοποθέτησή του οι θαλάσσιες μεταφορές να έχουν ισότιμη ένταξη στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, με βάση αφενός τις θεσμικά κατοχυρωμένες αρχές της επικουρικότητας, της συνεκτικότητας και της συμπληρωματικότητας της Ε.Ε. και με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν υπόψη τους τρεις παραμέτρους: ότι το δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταφορών αποτελεί δημόσιο αγαθό, ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς οι μεταφορές στα νησιά διασφαλίζουν την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και κυρίως την εδαφική συνοχή, και ότι οι μεταφορές αποτελούν για τα νησιά επιτάχυνση οικονομικής ανάπτυξης με κρίσιμα αποτελέσματα για την απασχόληση και την άρση του αποκλεισμού τους.

1409 Views
AigaioTV
Login to post comments
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…