Ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020 15-03-2018

15 March 2018
Author :  

 Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τα ερευνητικά προγράμματα, τη στήριξη των νέων και των μικρών επιχειρήσεων

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ χρειάζεται να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες, καθώς και τη σύγχρονη, βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη των φτωχότερων περιφερειών της Ευρώπης
Πρέπει να αντικατασταθεί τμήμα των συνεισφορών των ευρωπαϊκών κρατών με νέους πόρους

Το ΕΚ υιοθέτησε προτάσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες και να καλύψει το έλλειμμα του Brexit.

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα για τις δαπάνες και τα έσοδα του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

 

Το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να παρέχει τα μέσα για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων

 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να συνάδει με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και να βοηθάει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη, όπως η μετανάστευση, η άμυνα, η ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή.

 

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι το σημερινό όριο των δαπανών της ΕΕ πρέπει να αυξηθεί από 1% σε 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση των νέων τομέων προτεραιότητας, χωρίς να θυσιαστεί η χρηματοδότηση των φτωχότερων περιφερειών και των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης.

 

Το ΕΚ προτείνει την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, του Erasmus+, της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επενδύσεων σε υποδομές μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

 

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι «τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, και ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα των ιδίων πόρων.»

 

Μείωση των άμεσων συνεισφορών των κρατών μελών

 

Στο ψήφισμα που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν υπόψιν τους την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους και ζητούν την ενίσχυση των υφιστάμενων ιδίων πόρων και τη σταδιακή εισαγωγή νέων ιδίων πόρων. Οι νέοι ίδιοι πόροι θα μπορούσαν να προέλθουν από την αναθεώρηση του συστήματος ΦΠΑ, από εταιρικά έσοδα, από έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ένα μερίδιο του φόρου από επιχειρήσεις στον ψηφιακό τομέα, καθώς και από περιβαλλοντικούς φόρους.

 

Πιο αναλυτικά οι νέοι ίδιοι πόροι πρέπει:

 

να επιφέρουν ουσιαστική μείωση (με στόχο το 40%) των άμεσων συνεισφορών των ευρωπαϊκών κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ τους, βοηθώντας τα έτσι να εξοικονομήσουν ποσά από τους προϋπολογισμούς τους
να καταργήσουν όλες τις εκπτώσεις και τις διορθώσεις που ωφελούν ορισμένα μόνο κράτη μέλη
να καλύψουν το «έλλειμμα του Brexit» χωρίς να αυξήσουν τη συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό σημείωμα για το ΠΔΠ (στα αγγλικά).

 

Το ψήφισμα των συν-εισηγητών Jan Olbrycht (ΕΛΚ, Πολωνία) και Isabelle Thomas (Σοσιαλιστές, Γαλλία) για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 εγκρίθηκε με 458 ψήφους υπέρ, 177 κατά και 62 αποχές.

 

Το ψήφισμα των συν-εισηγητών Gérard Deprez (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο) και Janusz Lewandowski (ΕΛΚ, Πολωνία) σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ εγκρίθηκε με 442 ψήφους υπέρ, 166 κατά και 88 αποχές.

 

Επόμενα βήματα

 

Τα δύο ψηφίσματα αποτελούν τη θέση του ΕΚ ενόψει των νομοθετικών προτάσεων που αναμένεται να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2018. Η υιοθέτηση του κανονισμού για το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να λάβει την έγκριση του ΕΚ.

 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου χωρίς καθυστερήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές του 2019.

 

Ιστορικό

 

Περισσότερο από το 94% του προϋπολογισμού της ΕΕ πηγαίνει στους πολίτες, τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις. Τα διοικητικά έξοδα της ΕΕ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 6% του συνόλου, με τους μισθούς να αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του 6% (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι αναμένουν λύσεις από την ΕΕ. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την ασφάλεια μέχρι τη μετανάστευση και την ανεργία (πηγή: Ευρωβαρόμετρο).

Σύνδεσμοι:

 

Τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα είναι διαθέσιμα εδώ (14.03.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

 

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (13.03.2018)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/search-by-date

 

Φάκελος διαδικασίας (ΠΔΠ)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2052(INI)

 

Φάκελος διαδικασίας (ίδιοι πόροι)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en

 

Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΚ: «Το Συμβούλιο και το ΠΔΠ»

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615644

 

Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΚ: «Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ»

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614676

 

Άρθρο για τις προτεραιότητες του ΕΚ για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ

http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20180308STO99326/oi-proteraiotetes-tou-ek-gia-ton-makroprothesmo-proupologismo-tes-ee

 

Βίντεο ΠΔΠ: ένα δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για το μέλλον

https://www.europarltv.europa.eu/programme/economy/mff-an-eu-budget-framework-for-the-future

 

Βίντεο: Καθιστούμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κατάλληλο να αντιμετωπίσει το μέλλον

https://www.europarltv.europa.eu/programme/economy/making-europe-s-budget-future-proof

 

Οπτικοακουστικό υλικό

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk

455 Views
AigaioTV
Login to post comments
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…